توضیحات

مانور زلزله در اردکان برگزارشد

مانور زلزله در اردکان برگزارشد

رئیس جمعیت هلال احمر اردکان در حاشیه برگزاری این مراسم با بیان اینکه این مانور را به منظور حساس سازی دانش آموزان به مقوله حوادث طبیعی و آشنایی مقدماتی با اصول کمک های اولیه در چنین حوادثی برگزار نموده ایم افزود: 

اضافه کرد: خانواده ها و انجمن های اولیاء و مربیان با آموزش های گسترده نقش بیشتری در این آشنایی خواهند داشت .
جواد کمال آبادی تصریح کرد: دانش آموزان نیز با مانورهایی که در مدارس برگزار می شود گرایش بدین سمت پیدا خواهند کرد که این آموزش ها را از طریق طرح ملی دادرس فرا بگیرند و سپس به عضویت کانون های دانش آموزان هلال احمر درآمده و به صورت کامل فرا گیرند .
در سال گذشته به موجب طرح دادرس بیش از یک هزار دانش آموز اردکانی آموزش دیده و نیز امسال این دوره در 12 آموزشگاه اردکان در حال اجراست.
این مانور با همکاری فرمانداری ، جمعیت هلال احمر ، آتش نشانی ، اورژانس 115، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش برگزار شد.
در این مانور دانش آموزان با نحوه صحیح پناهگیری، خروج ایمن، اطفاء حریق، انتقال مصدومان و نقاط ایمن مدارس آشنا شدند.

/ایرنا