توضیحات

آب انتقالی؛ انصاف و شفافیت!

آب انتقالی؛ انصاف و شفافیت!

آدمِ بدِ قطع آب انتقالی، مردم ورزنه و مسئولین اصفهانی هستند یا مسئولین یزدی؟! 
به نظر نگارنده، تنها مقصر این وضع و قطعی مکرر آب انتقالی، مسئولین استان یزد هستند؛ اما از منظری متفاوت!

🔻 مسئولین یزدی مقصرند؛ اما نه از آن جهت که در نگهبانی از خطوط لوله کوتاهی احتمالی داشته اند!

🔹 بلکه از آن جهت مقصرند که در جهت توزیع آب انتقالی، انصاف و شفافیت و صداقت را رعایت نکرده اند!

🔹 مسئولین استان همواره مصرف آب انتقالی در صنایع را به شدت تکذیب کرده اند!

🔻 اما آیا مسئولان استان یزد نمی دانند آب گندله و برخی فولادهای اردکان از کجا تامین می شود؟!

🔹 اگر می دانند و خلاف آن را اظهار می کنند، مقصرند!
 و اگر نمی دانند و ادعای واهی مطرح می کنند، باز هم مقصرند!

🔹 غول گندله و فولاد اردکان که ظاهرا اکثر مسئولان آن اصفهانی هستند، چیزی نیست که اخبارش محرمانه بماند!

🔹 شخصا به مردم ورزنه حق می دهم؛ مردمی که آب از کنارشان به نام آب شرب، انتقال پیدا می کند؛ اما بخش قابل توجهی از این آب، گردن صنعت فولاد را کلفت تر می کند!

🔹 خطابم به مسئولین استان یزد آن است که تمام جریان آب انتقالی به حلقوم صنعت استان یزد را تعطیل کنید؛ به شما تضمین می دهم حتی یک بار دیگر، مردم ورزنه خط انتقال آب را تخریب نکنند!

🔻 آن دورانی که می شد واقعیت را انکار یا مخفی کرد، خیلی وقت است که گذشته!

🔹 به جای استفاده از ابزار مظلوم نمایی، آب انتقالی را درست توزیع کنید؛ خود به خود و بدون هرگونه هزینه ای، امنیت خط انتقالی تأمین خواهد شد؛ امنیتی که حدود بیست سال بر این خط حاکم بود، به همین سادگی برخواهد گشت!

🔹 نمایندگان محترم استان اگر برای مشکل آب، رگ گردنشان متورم می شود، نیم نگاهی به این موضوع هم بیندازند!

🔻 نماینده اردکان حاضر است به این جنبه از قضیه آب انتقالی بپردازد؟! تاکنون که حتی یک کلمه در این خصوص، چیزی نشنیدیم!

🔹 پس جانب فولاد استان، عزیز است و دود قطع آب انتقالی، فقط به چشم مردم خواهد رفت!

🔻 و شخصا مهمترین مقصر این وضع را مسئولان استان یزد می دانم؛ و بعید است تا سیاست توزیع آب انتقالی بدین منوال است، امنیت بهتری بر خط انتقال آب حاکم شود./تریبون