توضیحات

باور کنیم اینها  درد مردم نیست

باور کنیم اینها درد مردم نیست

چند وقتی است که فضای مجازی پر شده از بیانیه طلاب در حمایت از آیت الله شبیری، بیانیه آیت الله یزدی، حمایت طلاب از این بزرگوار، دوباره حمایت از آن بزرگوار، تخریب آیت الله #یزدی، تخریب آیت الله #شبیری، طرح حوزه سکولار و... 
یکی میگوید یزدی باید جبران کند دیگری می گوید خوب شد و بعضی ها در این اوضاع شناخته شدند. یکی میگوید به #حوزه توهین شد، دیگری می گوید خوب شد و بعضی ها رسوا شدند. بعضی دیگری را بی ادب خواندند و بعضی بعضی دیگر را بی بصیرت! 

چقدر در این زمینه قلم فرسایی شد و چقدر تحلیل صورت گرفت...اما نمیدانم این داستان، جز #هزینه برای نظام، خروجی دیگری هم داشت یا نه...؟!

وقتی اولویت زندگی مردم مساله #معیشت است، وقتی عموم مردم بخصوص قشر زحمتکش کارگر از نظر اقتصادی واقعا تحت فشارند طرح هر مساله دیگری #پرداختن_به_حاشیه و رهاکردن اصل است. 

بیانیه دادن، حمایت کردن و حتی وقت گذاشتن و صرف انرژی در رابطه با مساله ای که حقیقتا درد مردم نیست #حاشیه_سازی است و مثل همیشه این دشمنان خارجی و منافقان داخلی هستند که بیش از هر کس از این جریانات حاشیه ای به نفع خود استفاده می کنند. 

مدتهاست رهبری معظم انقلاب #درد_اقتصادی مردم را فریاد زده است اما ما کی میخواهیم دست از این حواشی برداریم و وقت و انرژی خود را صرف #اولویت_ها کنیم خدا می داند!

نویسنده:حامد کمالی