توضیحات

عمق رأی محدوده!

عمق رأی محدوده!

ظاهرا هنوز برخی متوجه رأی دادگاه میبد درباره اسناد زمین شهری اردکان در محدوده قضایی و ثبتی میبد نشده اند.
برخی هم که متهم به کم کاری در این موضوع هستند، تلاش می کنند از اهمیت محتوای رأی کم کنند.

برای بیان اهمیت رأی، به زبان ساده این رأی را مرور می کنم:
خلاصه جریان این است که در محدوده اختلافی بین اردکان و میبد، بخشی از اراضی طبق اسناد به نام زمین شهری اردکان ثبت شده بوده و سند داشته است.
آیت الله اعرافی امام جمعه میبد مجددا از طریق ثبت میبد برای بخشی از همان زمینها به متراژ بیش از 32000 مترمربع که به نام زمین شهری اردکان بوده، سند جدید می گیرد و آنها را قطعه بندی می کنند و به نام شهرک آیت الله اعرافی و با اسناد ششدانگ به مردم واگذار می کنند.

اداره کل راه و شهرسازی از آیت الله اعرافی  شکایت می کند و خواهان ابطال اسناد این 32000 متر زمین است؛ چرا که اسنادش قبلا به نام زمین شهری اردکان صادر شده بوده است.

آیت الله اعرافی در شکایتی متقابل، ادعا می کند اسناد تمام زمینهایی که در محدوده اختلافی و در محدوده بخش 21 ثبتی میبد است و اسناد آن به نام زمین شهری اردکان و بخش 20 صادر شده، غیرقانونی ثبت شده و باید اسناد همه اراضی زمین شهری اردکان در محدوده ثبتی بخش 21 ابطال شود.
دادگاه این دو شکایت را با هم بررسی کرده است.

نتیجه رأی این شده که:
1. اسنادی که آیت الله اعرافی برای 32000 زمینی گرفته که قبلا به نام زمین شهری اردکان بوده، اشکالی ندارد. بلکه اسناد زمین شهری اردکان ابطال شده است. 
یعنی در شکایت اول، آیت الله اعرافی محکوم نشده است.

2. در شکایت دوم هم آیت الله اعرافی برنده شده است. یعنی دادگاه چنین رأی داده که همه اراضی به نام زمین شهری اردکان در بخش اختلافی و محدوده ثبتی 21 باطل است. و آن مقداری که در بخش 21 بوده و الان در محدوده قضایی اردکان است، به همان دلیل باطل است. البته دادگاه میبد صرفا از صدور رأی در محدوده قضایی اردکان اجتناب کرده است.

 اما سؤال مهم این است که محدوده قضایی این دو شهر کجاست؟
دادگاه میبد به کدام محدوده استناد کرده است؟
و کدام مسئول اردکانی پیگیر دادگاه و مناقشه در اعتبار آخرین محدوده قضایی بوده است؟

فعلا که مسئولان محلی درگیر علایق خود هستند؛ یکی مشغول .... و دیگری مشغول عکس از ژستهای مختلف!
امام جمعه هم درگیر امور نمازجمعه و سخنرانی و ...
همگی خسته نباشند.
✅و خسته نباشید ویژه به امام جمعه محترم میبد که بی هیاهو و منت مشغول است.
منبع:تریبون