توضیحات

در این شهر کسی نیست به داد مردم برسد؟!

در این شهر کسی نیست به داد مردم برسد؟!

رئیس آبفای اردکان در کنفرانس خبری که اخیرا داشت، کلی دسته گل فرستاد که برای توسعه شبکه از مشترکان به ازای هر مترمربع، سه هزار تومان گرفته می شود و هزینه بین همه کسانی که در مسیر هستند سرشکن می شود.

همین امروز جوانی تماس گرفته که زمینی به متراژ 180 متر مربع خریده و برای امتیاز آب رفتم آبفا!
می گوید که گفتند بیش از هشت میلیون تومان باید بدهید تا کل کوچه لوله گذاری شود! آن وقت هزینه انشعاب هم بپردازید!

با این که زمین این جوان وسط کوچه است؛ گفته اند باید هزینه لوله گذاری کل کوچه را بپردازید!
آقای چهره آزاد بارها گفتیم که اصل این کار قانونی به نظر نمی رسد!
وزیر حق ندارد که بخشنامه دریافت هزینه از مشترکان بزند؛ اخذ هر ریال وجه از مردم نیازمند قانون است؛ بخشنامه وزیر هرگز جایگزین قانون نیست؛  قانون هم به هیچ وجه چنین اجازه ای نداده است که هزینه توسعه شبکه از درخواست کننده انشعاب گرفته شود.
*
آقای چهره آزاد! هر چه حساب کردیم 180 متر ضرب در سه هزار تومان به هشت میلیون تومان نمی رسد! ماشین حساب شما و همکاران درست کار می کند؟ یا این که شرکت برادران و شرکاء این هزینه را محاسبه کرده است؟

آقای چهره آزاد ادعای قبلی شما دروغ بود یا قانون عوض شده است؟!
آقای چهره آزاد می شود مستند قانونی درخواست این وجه و هزینه گزاف را منتشر کنید!
علاوه بر این، جناب چهره آزاد! حداقل کاش حافظه خوبی داشتید و ادعایی که هنوز چند ماه از آن گذشته را به همین راحتی زیرپا نمی گذاشتید!
آقای چهره آزاد لطفا ادعا نکنید که دروغ است؛ شکایت قبلی شما و مدیرکل و دفتر حقوقی تان به کجا رسید؟!
*
واقعا برای خودم و مردم شهرم متأسفم!
چه کنیم که این شهر بزرگ ندارد؟!  چه کنیم که کسی نیست که به داد این مردم برسد!
چه کنیم که رانت و سفارش و توصیه ، گاهی بیش از تخصص و سلامت و توان مدیریت ارزش دارد؟!
کاش کسانی که خبر دارند چگونگی به ریاست آبفای اردکان رسیدن شما را توضیح دهند.

نهادهای نظارتی شهر خواب تشریف دارند؟!
سازمان بازرسی کجای کار است؟!
فرماندار هم که هیچی! مزاحمش نمی شویم که به موضوعات مورد علاقه خود بپردازد!
****
و البته به آن جوان سفارش کردم این پول را به پیمانکاران آبفا ندهید؛ اگر مجبور شدید این وجه گزاف و ظاهرا غیرقانونی را هزینه کنید، خودتان با هزینه شخصی مسیر را لوله گذاری کنید!
به او اطمینان دادم که نصف این مبلغ هم هزینه نخواهد شد!
**** 
 خدا به داد مردم برسد؛ مثل این که کنترل اوضاع از دست بشر خارج است!

منبع: تریبون دکتر جواد پورروستایی