توضیحات

همه مشکلات اردکان حل شد

همه مشکلات اردکان حل شد

خدایا شکرت 
همه مشکلات اردکان امشب حل شد...

الحمدلله 
خداروشکر که مجوز ورود بانوان به ورزشگاه آزادی هم صادر شد.

با سخن صریح #امام_جمعه_محترم شهرستان مخالفت کردند ...

#همه مشکلات الحمدلله حل شد
#خدایا_شکرت که دل چندتا مادر رو شاد کردی و تونستن بیان