توضیحات

تجمع دانشجویان مقابل مجلس در اعتراض به FATF

تجمع دانشجویان مقابل مجلس در اعتراض به FATF

حدود ۶۰ تا ۷۰ دانشجو از دانشگاه های مختلف تهران در اعتراض به طرح لوایح سه گانه مربوط به FATF در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

لایحه الحاق ایران به پالرمو، مباره با تامین مالی تروریسم و لایحه مبارزه با پولشویی از جمله لوایحی هستند که FATF خروج ایران از لیست سیاه را مشروط به تصویب آنها در صحن علنی مجلس کرده است.

لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و لایحه CFT [کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم] پس از حدود دو ماه مسکوت ماندن امروز در صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

/مهر