توضیحات

حقوق بگیران صنایع فولادی!!!!!!

حقوق بگیران صنایع فولادی!!!!!!


هههیییییی خدایا شکرت...

کسانی که نون صنایع رو میخورن...

حقوق شون از صنایع فولادی پرداخت میشه ...

کاش یخورده فکر میکردن و بعد دست به قلم میشدن...

فقط یه جمله اونم :

بد به کادون زدی😂😂😂
جنس نون های صنایع فولادی خیلی خوبه قاطی پاتی برداشت میکنی و مینویسی🙈🙊

نون تون مستدام
همچنین حقوق تون بیشتر
حقوقتون هم امروز فردا اضافه میشه ... دلیلشم باشه طلبتون...😊😉