توضیحات

اردکانی های مقیم یزد و تهران

اردکانی های مقیم یزد و تهران

خدایا یعنی میشه یه روزم اردکانی های مقیم یزد و تهران بیان شش ماه اردکان زندگی کنن تا مشکلات اینجا رو بفهمن؟؟؟

نه نه زندگی نه تعطیلات شون رو بیان؟؟

هفته یک بار؟؟؟

دو هفته ای یک بار؟؟؟

#یعنی_میشه؟؟؟


🔺خیلی ها میگن با ادامه این روند تا چند سال آینده؛ دیگه اردکان قابل زندگی نیست... 

ان شا الله که دروغ میگن...