توضیحات

نبود رئیس اداره

نبود رئیس اداره

رفتم یه جا میگم رئیس کجاست میگن ماموریت گرفته رفته #یزد گفتیم خب جانشین نداره میگن نه باید خودش باشه.
رفتم اتاق کناری دیدم رفیقم اونجاست. میگه اگه رئیس رو دیدی سلام ما رو هم بهش برسون ...
گفتم یعنی چی...

گفت یعنی #جیم_جیم