توضیحات

همدان در کدام کشور است؟!

همدان در کدام کشور است؟!

همدان در کدام کشور است؟!

در خبرها خواندم که تعدادی از کارمندان شهرداری همدان به تازگی به دلیل تخلفاتی همچون جعل سند، جعل امضای مسئولان برای سوء استفاده از مقام و موقعیت بازداشت شدند/ ایرنا

خیلی دوست دارم بدانم همدان در کدام کشور است و قضاتش از کجا آمده اند؟!

در دستگاه قضایی استان یزد در موردی که شاهد عینی بودیم دادیار و قاضی، با وجود شهادت کارشناس خط مبنی بر جعل، گفتند بنده خدا سوءنیت نداشته و ولش کردند! 
بقیه هم که ....
اصلا هیچی. استغفرالله!
 منبع : تریبون دکتر جواد پورروستایی