توضیحات

فهرست پروازهای بازگشت حجاج 15 شهریور

فهرست پروازهای بازگشت حجاج 15 شهریور

 مرکز اصفهان ؛ برای  اطلاع از زمان دقیق ورود کاروانهای بازگشت حج تمتع فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از طریق: کانال سروش فرودگاه به نشانی :http://sapp.ir/isfahanAviation1 ، پورتال حج تمتع در سایت فرودگاه به نشانی: https://isfahan.airport.ir/haj مراجعه وبا تلفنهای اطلاعات پرواز فرودگاه به شماره ۱۹۹ از اصفهان و ۳۵۲۷۵۲۰۰ از شهرستانها تماس گرفته شود.


/خبرگزاری صداوسیما