توضیحات

پاسخ دکتر ظریف به شایعات پیرامون سهم ایران از دریای خزر

پاسخ دکتر ظریف به شایعات پیرامون سهم ایران از دریای خزر

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مذاکرات خزر از یک  سال پیش شروع شده و کنوانسیون امروز حاصل مذاکرات جدی یک سال پیش است. بروند این کنوانسیون را بخوانند و بدانند چه منافعی از ما تامین میکند

دکتر ظریف ادامه داد: سهم ما از خزر معلوم نشده است. اینکه میگویند ایران ۵٠ درصد خزر را دارد بروند نقشه را ببینند. اصلا چنین امکانی وجود ندارد. آیا خزر یک دایره است که بتوانیم وسط آن یک خط بکشیم!؟

وی گفت: هنوز بستر دریا برای ایران، آذربایجان و ترکمنستان به نتیجه نرسیده است. گفته ایم هیج کشوری اطراف خزر نمی‌تواند خط مبدآ برای خودش تعریف کند. اگر به ساحل خزر نگاه کنید ساحل کشورهای  دیگر دندانه دندانه است اما ساحل ما صاف است.