توضیحات

امکان بازگشت مبلغ بیمه دریافتی از مشترکان گاز وجود دارد

امکان بازگشت مبلغ بیمه دریافتی از مشترکان گاز وجود دارد

بیژن نامدار زنگنه در صحن علنی امروز (دوشنبه، 29 مرداد)  در جریان رسیدگی به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس از وی در پاسخ به سوالی پیرامون دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکان گاز مصرفی گفت: این سوال در نیمه سال 96 مطرح شد و مربوط به سال 95 است.

وی با اشاره به ماده ای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال 93 به تصویب رسید، افزود: در این ماده آمده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.

وزیر نفت تصریح کرد: براساس این قانون مشترکان مصرفی در سال 94 به ازای هر فیش گاز، 50 تومان می دادند، اما در سال 95 این مبلغ قید نمی شود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته 50 تومان بیمه دریافت می کند که جمعا 15.3 میلیارد تومان می‌شود و به بیمه طرف قرارداد می دهد، لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمی رود.

زنگنه تاکید کرد: امسال نیز این میزان بیمه 200 تومان برای مشترکان شهری و 100 تومان برای مشترکان روستایی تعیین شد از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون به 11 هزار و 500 روستا گازرسانی شده است خاطر نشان کرد: 99 درصد جمعیت شهری، 82 درصد جمعیت روستایی و به طور کل 93 درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند؛ فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد درصورتیکه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است.

/باشگاه خبرنگاران جوان