توضیحات

بنزین دونرخه و حواشی پیش رو

بنزین دونرخه و حواشی پیش رو

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

دولت اختیار دارد بنزین را دو نرخه کند، اما تلاش داریم اجازه ندهیم تا پایان سال بنزین گران شود


پانوشت: به زودی درباره افزایش قیمت بنزین مباحث جدیدی از طرف دولت مطرح خواهد شد/این مصاحبه مقدمه است برای ایجاد فاز رسانه ای