توضیحات

بوی سوختگی

بوی سوختگی

ههههههههههههییییییییی خدایا شکرت ...
طبق اخبار واصله بوی سوختگی عجیبی در کشون های #چغندر و #پسته اطراف اردکان به مشام می رسد که اونم دلیلش اینه که : 

#مرور و #وفور در « ماء مبرد بر جوف محرق روان کنند؛ به #مرور و #وفور و #استمرار » اصلا رعایت نمیشه ...
پیشنهاد ما اینه که اگه قراره رعایت نشه یکی از #کره_خر_های_دشون_کشون_چغندر_و_پسته دکه فروش ماسک تنفسی در ورودی کشون بزنه ....
اصلا هم نیازی به #کارت_پایان_خدمت و یا #مدرک_خاصی هم نداره ...