توضیحات

حکم متهمان پرونده ثامن‌الحجج صادر شد

حکم متهمان پرونده ثامن‌الحجج صادر شد

حکم متهمان این پرونده از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری صادر شده اما هنوز به متهمان یا وکلای مدافع آنها ابلاغ نشده است. 

با توجه به غیرقطعی بودن حکم صادره، امکان اعلام آن وجود ندارد اما متهمان می‌توانند وفق قانون طی 20 روز از زمان ابلاغ به رای دادگاه اعتراض کنند. 
پرونده ثامن‌الحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها طی 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. 
متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه چهار هزار میلیاردی در زندان به سر می‌برد و متهمان ردیف دوم و سوم هم فعلاً به قید وثیقه آزاد هستند. 
ارزش مالی پرونده مزبور 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و 360 شاکی دارد. 
مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.

/ ایرنا