توضیحات

شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF

شورای نگهبان یک لایحه داخلی را تایید کرده نه FATF

برخی رسانه ها در حالی تصویب لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به عنوان تصویب FATF  معرفی می کنند که این دو با یکدیگر تقاوت بنیادین دارد.
لایحه تصویب شده یک لایحه داخلی است که با قوانین بالادستی کشور هم خوانی دارد و فعالیت های برون مرزی ایران با تصویب این لایحه به مخاطره نمی افتد.
این درحالی است که پیوستن ایران به کنوانسیون‌های دوگانه‌«پالرمو، تامین مالی تروریسم موسوم به TF» می تواند ایران را با خطر تهدید امنیت ملی روبه رو کند و غرب گرایان در تلاشند تا آن را به تایید مراجع قانونی کشور برسانند.